Počit­niško — tur­is­tičnega društva Crveni vrh.  Več o vse­bi­nah za člane si pre­berite tukaj.