oibOsebna identifikacijska številka (OIB) je trajni identifikator hrvaških državljanov in pravnih oseb, ki se nahajajo v Republiki Hrvaški in se uporablja kot univerzalni identifikator različnih uradnih evidenc. OIB se odobri tudi za tuje fizične in pravne osebe, za katere je nastal razlog za nadzor na ozemlju Hrvaške. OIB je unikaten in nespremenljiv.

Ministrstvo za finance - Davčna uprava (Porezna uprava Republike Hrvatske) po uradni dolžnosti določi in dodeli osebno identifikacijsko številko, ki temelji na podatkih, na katerih pristojni organi vodijo uradne evidence, takoj po prevzemu vnesenih podatkov.

OIB je bil uveden zaradi:

  • splošne informatizacije javne uprave s ciljem povečati učinkovitost državnih institucij ter zmanjšati upravno breme za državljane,
  • avtomatske izmenjave informacij med državnimi organi in drugih državnih institucij, ki bodo državljanom omogočali hitro in enostavno uveljavljanje svojih pravic,
  • boljši nadzor nad lastnino državljanov in pravnih oseb, ter prihodkov in denarnega toka, ki je ključni predpogoj za transparentno gospodarstvo in sistematičen boj proti korupciji
  • usklajevanja hrvaške zakonodaje z Evropsko unijo.

OIB ima enajst cifer, od katerih je v prvih deset naključno izbranih, zadnja cifra pa se izračuna s posebnim izračunom.

Uporaba OIB v Republiki Hrvaški se je začela 1. januarja 2009.

 

Če torej iz katerega koli razloga potrebujete OIB številko, vam jo na osnovi veljavnega osebnega dokumenta (s seboj imejte tudi obojestransko fotokopijo dokumenta) in navedbo razloga, zakaj OIB potrebujete, brezplačno izdajo na katerikoli izpostavi Porezne uprave. Najbližja Crvenem vrhu je v Porezna uprava v Umagu.