hrana zivaliOpozorila o tem, da je nemarno odvržena hrana lahko vabilo za obisk prosto živečih živali, ki si jih ne želimo v okolici naših bivališč, so spet zgrešila cilj. Vsaj dokler ne bo na Crvenem vrhu zgrajena kanalizacija, Mesto Umag na tem koncu ne bo izvajalo deratizacije in s podganami, morda tudi z drugimi než obiskovalci se bomo do takrat morali tako ali drugače spopadati sami. Po slikah, ki smo jih prejeli od našega člana je videti, da nekateri celo v maniri ljubiteljev živali skrbijo za redne obroke lokalne prosto živeče plazeče, glodalske in leteče favne, saj hrano postavljajo na vidna mesta, da jo škodljivci ne bi spregledali in jim ne bi krulilo po sestradanih želodčkih.

Še preden zgornji odstavek požene v zrak iskrene ljubitelje vseh živali in ne samo izbrane elite, naj zapišem, da na načelni ravni globoko cenim njihov plemenit čut za naravo in enakopravnost vseh in vsakega. Vendar je namerno ali nenamerno hranjenje prosto živečih živali tudi poseganje v njihove običajne življenjske pogoje, kar, če nič drugega, pomeni, da se bodo ob dodatnem hranjenju namnožili bolj, kot bi se sicer. To pa drastično poveča njihov problem preživetja v turistično nesezonskem ali koronsko karantenskem času, posledično pa se tudi poveča možnost nastanka škode na objektih, ob in v katerih bodo v lačnem delu leta poskušale najti hrano.

Zato še enkrat; odpadno hrano odlagajte izključno v dobro zaprte zbiralnike odpadkov. Če pa opazite izrazite primere v nasprotju s temi priporočili, ljudi, ki se morda ne zavedajo škodljivosti takšnega početja, jih prosimo prijazno opozorite, ali pa to sporočite nam. Vse informacije o tem bomo na vašo željo obravnavali kot anonimne.