podganaTole je vsaj posredno povezano tudi z ravnanjem z odpadki. Pa saj ne zanikamo, da se nepriljubljeni glodalci, in tudi podgane, niso v naseljih pod Crvenim vrhom pojavljale že tudi v prejšnjih letih. In zdaj vprašanje: Kje ponavadi v večjem številu najdemo podgane? Pravilno! Tam, kjer v neurejeno kanalizacijo ljudje me ostanke hrane, oziroma jo odlagajo na javne površine in ob zbiralnike za smeti, kjer glodalci zlahka pridejo do nje. Zato opozorilo: Ostanke hrane odlagajte izključno v za to namenjene zbiralnike za mešane odpadke!

O stanju smo po telefonu obvestili pristojne za deratizacijo na področju Mesta Umag iz podjetja Sani tres, ki zaradi večjega števila ljudi in malih živali na prostem na javnih površinah v tem času ne smejo izvajati deratizacije z zastrupljenimi vabami v posebnih pasteh za podgane, lahko pa to napravijo po naročilu in plačilu storitve na zasebnih parcelah, vendar nam svetujejo, da bodimo le pozorni na to, da podgan ne privabljamo z neprevidno odvrženo hrano in večjih težav z nepovabljenimi obiskovalcev ne bi smelo biti. Ko bo zgrajena in v uporabo predana kanalizacija, pa lahko pričakujemo, da bo Mesto Umag tudi na področju Crvenega vrha izvajalo redne deratizacije, kot enega izmed ukrepov za preprečitev razmnoževanja glodavcev v naselju.