Koliko bo stala legalizacija črnih gradenj?

Nadaljujemo s prispevki v zvezi z izvajanjem novega Zakona o legalizaciji črnih gradenj na Hrvaškem. Tokrat povzemamo intervju z umaškim odvetnikom Jovico Krtinićem, ki ga je včeraj objavil časopis Finance. Gospod Krtinić je tudi pravni zastopnik počitniško turističnega društva Crveni vrh.

Legalizacija črnih gradenj - hitenje ni potrebno

Res je, da je bil julija v hrvaškem Saboru sprejet »Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama«, ki je pričel veljati 4. avgusta letos in da je mesto Umag je že tudi izdalo prvi Javni poziv lastnikom zgradb, ki so deloma ali v celoti zgrajene brez ustrezne dokumentacije, naj vložijo dokumente za legalizacijo gradnje, vendar je po mnenju Počitniško turističnega društv

Zakon o legalizaciji črnih gradenj

Od 4. avgusta 2012 je v veljavi nov "Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama." S tem zakonom je poenostavljen postopek za legalizacijo vseh zgradb ali delov zgradb. Vsem, ki so lastniki nepremičnin in nimajo popolne gradbene dokumentacije, ali če je bil objekt dograjen brez ustreznih dokumentov, oziroma če obstaja kakršno koli neskladje med dejanskim stanjem in do

Na Hrvaškem v pripravi spremembe dajatev na nepremičnine

Več je razlogov, da z davčnimi spremembami na Hrvaškem precej hitijo in jih imajo namen uvesti morda že do konca tega leta, ali na začetku naslednjega. Glavni razlog je seveda v tem, da v proračunu kronično primanjkuje denarja.

Voda je neoporečna!

Ob šuši, ki je vidna na vsakem koraku in je povzročila tudi krepko znižanje zalog pitne vode, so do nas prišle nepreverjene govorice, da imajo nekateri obiskovalci našega področja prebavne težave, ki bi lahko bile posledica uživanja oporečne vode iz Istarskega vodovoda, na katerega smo priključeni.

Varčujte s pitno vodo!

Že od včeraj v Istarski županiji velja prva stopnja redukcije za uporabnike vodovodnega omrežja. Ker tudi v bližnji prihodnosti ni napovedanih izdatnejših padavin, zaloge vode pa so na zelo nizki ravni, obstaja možnost resnejših težav v oskrbi s pitno vodo. Kaj prva stopnja pomeni za uporabnike?

Prez panike - a previdno!

Pred pol ure smo v naselju Lavra imeli opravka z gospodom v sivi karirasti srajci, ki se je predstavil za inšpektorja in malo čudno vprašal, če imamo vplačan pavšal (turistično takso). Ko smo mu hoteli pokazati dokumente, je na hitro odšel brez prave razlage, zato domnevamo, da je lahko na delu človek s sumljivimi nameni, ki preverja predvsem, ali ste na plaži in ali je možno kaj tudi odnesti.

Le še nekaj dni: pavšalno plačilo turistične takse za letos

Vsi tisti, ki imate za letos kot lastniki objektov za počitek, ali njihovi ožji družinski člani namen plačati turistično takso v pavšalnem znesku, ki vam velja za celotno letošnjo sezono, imate časa le še nekaj dni!