logotip 2015 250Počitniško - turistično društvo Crveni vrh vsaki dve leti na svojem rednem občnem zboru izvoli svoje organe. S sliko in nekaj osnovnimi podatki se izvoljeni člani organov društva v tem članku predstavljamo članom društva.