Tovornjak odcep Sv PeterČlani so nas opozorili, da večje število težkih tovornjakov dovaža material v oljčni nasad ob naselju Laura po asfaltni dovozni cesti, kar povzroča veliko hrupa, v deževnih dneh pa za tovornjaki ostaja tudi veliko umazanije na cesti. Najprej smo preverili, ali predpisi dovoljuje vožnjo takšnih vozil po dokaj ozki dovozni cesti. Nekako pričakovano nismo našli določbe o splošni prepovedi za promet tovornjakov, ki v naselje dostavljajo, ali odvažajo tovor, prometni znaki pa tega tudi ne prepovedujejo. Določene omejitve tovrstnega prometa bi lahko obstajale znotraj nove predlagane prometne ureditve, ki jo je Mesto Umag predstavilo lani, vendar so člani v celoti zavrnili uvedbo predloga in na Mestu Umag so se strinjali, da se o tem dogovorimo po zaključku del pri gradnji kanalizacije.

O problemu vožnje tovornjakov skozi naselje smo se pogovorili s predstavnikom podjetja, ki upravlja oljčni nasad in se dogovorili, da bodo opozorili prevoznike, da morajo v primeru, če blato in pesek s tovornjakov ostane na cesti, po koncu dostave za tisti dan cesto očistiti. Na vprašanje, koliko časa naj bi to dovažanje še trajalo, smo dobili odgovor, da naj bi bilo delo opravljeno do konca junija.

Po tem, ko smo se dogovorili za čiščenje ceste, je bilo čiščenje vsaj enkrat tudi že opravljeno. Stanje na tem delu ceste bo nadzoroval tudi naš čuvaj in upamo, da v zvezi s tem ne bo več težav.

Foto: čuvaj.